Tecles de drecera per a dibuixos

Llista de tecles de drecera específiques per als documents del Draw.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines ▸ Personalitza ▸ Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Tecles de funció per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

F2

Afegeix o edita el text.

F3

Obre el grup per a editar els objectes individuals.

+F3

Tanca l'editor de grups.

Maj+F3

Obre el diàleg Duplica.

F4

Obre el diàleg Posició i mida.

F5

Obre el Navegador.

F7

Verifica l'ortografia.

+F7

Obre el Tesaurus.

F8

Activa/desactiva la funció Edita els punts.

+Maj+F8

Ajusta al marc.

Obre la finestra d'estils.


Tecles de drecera per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de més (+)

Amplia l'escala.

Tecla de menys (-)

Redueix l'escala.

Tecla de multiplicació (×) (teclat numèric)

Modifica l'escala per ajustar tota la pàgina a la pantalla.

Tecla de divisió (÷) (teclat numèric)

Amplia la selecció actual.

+Maj+G

Agrupa els objectes seleccionats.

Maj++A

Desagrupa el grup seleccionat.

+Maj+K

Combina els objectes seleccionats.

+Maj+K

Descombina els objectes seleccionats.

+Maj+ +

Porta al davant.

+ +

Porta al davant.

+ -

Envia al fons.

+Maj+ -

Envia al fons.


Tecles de drecera específiques per a dibuixos

Tecles de drecera

Efecte

Re Pàg

Va a la pàgina anterior.

Av Pàg

Va a la pàgina següent.

+Re Pàg

Va a la capa anterior.

+Av Pàg

Va a la capa següent.

Tecla de cursor

Mou l'objecte seleccionat en la direcció de la tecla de cursor.

+tecla de cursor

Mou la visualització de la pàgina en la direcció de la tecla de cursor.

+clic mentre arrossegueu un objecte. Nota: aquesta tecla de drecera només funciona quan l'opció Copia en moure a ▸ LibreOffice Draw ▸ General està activada (per defecte, l'opció està activada).

Crea una còpia de l'objecte arrossegat quan es deixa anar el ratolí.

+Retorn amb el focus de teclat (F6) sobre la icona d'un objecte de dibuix de la barra d'eines

Insereix un objecte de dibuix de la mida per defecte al centre de la visualització actual.

Maj+F10

Obre un menú contextual per a l'objecte seleccionat.

F2

Entra en mode de text.

Retorn

Entra en mode de text si se selecciona un objecte.

+Retorn

Entra en mode de text si se selecciona un objecte. Si no hi ha objectes de text o us heu mogut per tots els objectes de text de la pàgina, s'insereix una pàgina nova.

Premeu la tecla i arrossegueu amb el ratolí per dibuixar o canviar la mida d'un objecte des del centre cap a fora.

+ clica a un objecte

Selecciona l'objecte que hi ha al darrere de l'objecte seleccionat.

+Maj+clic sobre un objecte

Selecciona l'objecte que hi ha al davant de l'objecte seleccionat.

Tecla Maj mentre se selecciona un objecte

Afegeix o suprimeix un objecte de la selecció.

Maj + arrossegueu mentre desplaceu un objecte

El moviment de l'objecte seleccionat està restringit a múltiples de 45 graus.

Maj + arrossegament mentre creeu o redimensioneu un objecte

Restringeix la mida per mantenir la relació d'aspecte de l'objecte.

Tabulació

Es mou pels objectes de la pàgina en l'ordre en què van ser creats.

Maj+Tab

Es mou pels objectes de la pàgina en l'ordre invers en què van ser creats.

Esc

Surt del mode actual.


Tecles de drecera per al LibreOffice Impress

A continuació es llisten les tecles de drecera per al LibreOffice Impress.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines ▸ Personalitza ▸ Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Navegar amb el teclat al classificador i a la subfinestra de diapositives

Tecles de drecera

Efecte

Inici/final

Defineix el focus a la primera/última diapositiva.

Tecles ←/→ o Re Pàg/Av Pàg

Estableix el focus a la diapositiva següent/anterior.

Maj+Av Pàg

Mou les diapositives seleccionades una posició cap avall a la llista de classificació de diapositives. Si seleccioneu diverses diapositives, es mouran juntament amb l'última diapositiva seleccionada a la llista.

Maj+Re Pàg

Mou les diapositives seleccionades una posició cap amunt. Si seleccioneu diverses diapositives, es mouran juntament amb la primera diapositiva seleccionada de la llista.

Maj+Fi

Mou les diapositives seleccionades al final de la llista del classificador de diapositives.

Maj+Inici

Moure les diapositives seleccionades a l'inici de la llista del classificador de diapositives.

Retorn

Canvieu al mode Normal amb la diapositiva activa quan esteu al Classificador de diapositives. Afegeix una nova diapositiva quan estiguis a la Subfinestra de diapositives.


Ens cal la vostra ajuda!