Insereix una capa

Insereix una capa nova al document. Les capes són disponibles només al Draw, i no pas a l'Impress.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Capa (només al LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual de les pestanyes de capa i trieu Insereix una capa (només al LibreOffice Draw)


note

Per a seleccionar una capa, feu clic a la pestanya corresponent a la part inferior de l'àrea de treball.


Nom

Introduïu un nom per a la capa nova.

Títol

Introduïu el títol de la capa.

Descripció

Introduïu una descripció per a la capa.

Propietats

Establiu les propietats de la capa nova.

Visible

Permet mostrar o amagar la capa.

Imprimible

En imprimir, especifica si s'ha d'imprimir o ignorar aquesta capa particular.

Blocada

Evita la modificació dels elements de la capa.

Ens cal la vostra ajuda!