Insert or Modify Layer

Insereix una capa nova al document o en modifica una d'existent. Les capes només estan disponibles al Draw, no a l'Impress.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Capa.

Obriu el menú contextual d'unes pestanyes de capes i trieu Insereix una capa

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.


note

Per a seleccionar una capa, feu clic a la pestanya corresponent a la part inferior de l'àrea de treball.


Diàleg d'Inserció de capes

Nom

Enter a name for the new layer. To rename the layer, enter the new name.

note

Els següents noms de capa s'usen de manera interna i no es poden definir ni modificar: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

Les capes layout, controls i measurelines són visibles a la visualització normal i es corresponen amb les capes predefinides Disposició, Controls i Línies de cota, respectivament.

La capa backgroundobjects és visible a la visualització de mestre amb el nom Objectes al fons.

La capa background mai és visible i no s'ha d'utilitzar.


tip

To rename the layer directly, right-click the layer tab at the bottom, select Rename Layer in the context menu and enter the new name in the tab.


Títol

Introduïu el títol de la capa.

Descripció

Introduïu una descripció per a la capa.

Propietats de la capa

Definiu les propietats de la capa.

Visible

Permet mostrar o amagar la capa.

Imprimible

En imprimir, especifica si s'ha d'imprimir o ignorar aquesta capa particular.

Blocada

Evita la modificació dels elements de la capa.

Ens cal la vostra ajuda!