Duplica la pàgina

Insereix una còpia de la pàgina actual després de l'actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Pàgina ▸ Duplica la pàgina


Ens cal la vostra ajuda!