Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Especifica les condicions per agrupar la consulta. La font de dades ha de suportar la instrucció SQL "Agrupa per clàusules" perquè s'habiliti aquesta pàgina de l'assistent.

Coincideix amb tots els següents

Seleccioneu-ho per agrupar la consulta per totes les condicions mitjançant un AND lògic.

Coincideix amb algun dels següents

Seleccioneu-ho per agrupar la consulta per qualsevol de les condicions mitjançant un OR lògic.

Nom del camp

Seleccioneu el nom del camp per a la condició d'agrupació.

Condició

Seleccioneu la condició per a l'agrupament.

Valor

Introduïu el valor de la condició d'agrupament.

Auxiliar de consultes - Àlies

Ens cal la vostra ajuda!