Visualitza

El menú Visualitza d'una finestra de base de dades.

Objectes de la base de dades

Obre un submenú.

Formularis

Selects the forms container and shows all forms in the detail view.

Informes

Selects the reports container and shows all reports in the detail view.

Consultes

Selects the queries container and shows all queries in the detail view.

Taules

Selects the tables container and shows all tables in the detail view.

Ordena

Obre un submenú.

Ascending

Sorts the entries in the detail view in ascending order.

Descending

Sorts the entries in the detail view in descending order.

Preview

Obre un submenú.

Cap

Disables the preview in the database window.

Informació del document

The preview window displays the document information of a form or report.

Document

The preview displays the document of a form or report.

Refresh Tables

Refreshes the tables.

Ens cal la vostra ajuda!