Connexió a MariaDB i MySQL

Especifica les opcions per a les bases de dades MariaDB i MySQL.

Connexió directa per a bases de dades MariaDB i MySQL

Nom de la base de dades

Introduïu el nom de la base de dades MariaDB o MySQL. Demaneu al vostre administrador de base de dades el nom correcte.

URL del servidor

Introduïu l'URL del servidor de bases de dades. Aquest és el nom de la màquina que executa la base de dades MariaDB o MySQL. També podeu substituir el nom d'amfitrió per l'adreça IP del servidor.

Número de port

Introduïu el número de port del servidor de la base de dades. Demaneu l'adreça correcta del port als administradors de la base de dades. El número de port per defecte per a les bases de dades MySQL i MariaDB és 3306.

Connecteu-vos mitjançant ODBC (Open Database Connectivity)

Connecta a una font de dades ODBC existent establerta a nivell de sistema.

Connecteu-vos utilitzant JDBC (Java Database Connectivity)

Connecta a una font de dades JDBC existent establerta a nivell de sistema.

La següent pàgina de l'auxiliar depèn de la vostra elecció, ODBC o JDBC:

Connexió ODBC

Connexió JDBC

Autenticació

Auxiliar de base de dades

Ens cal la vostra ajuda!