Connexió ADO

Especifica les opcions per afegir una base de dades ADO (Microsoft ActiveX Data Object).

note

La interfície ADO és un contenidor privatiu de Microsoft Windows per a connectar-se a bases de dades.


tip

El LibreOffice requereix els Microsoft Data Access Components (MDAC) per a utilitzar la interfície ADO. Microsoft Windows 2000 i XP inclouen aquests components per defecte.


URL de la font de dades

Introduïu l'URL de la font de dades.

Exemples d'URL's

Per connectar-se a un fitxer Access 2000, utilitzeu el format:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Per connectar-se amb un nom a un catàleg en un servidor Microsoft SQL que tingui un activador de noms, introduïu:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Per accedir a un controlador ODBC com a proveïdor:

DSN=SQLSERVER

Navega

Feu clic per obrir un diàleg de selecció de base de dades.

note

Un nom d'usuari pot tenir un màxim de 18 caràcters.


note

Una contrasenya ha de contenir entre 3 i 18 caràcters.


Auxiliar de base de dades

Ens cal la vostra ajuda!