Paràmetres addicionals

Especifica opcions addicionals per a una font de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

A la finestra de la base de dades, trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats i feu clic a la pestanya Paràmetres addicionals


La disponibilitat dels controls següents depèn del tipus de base de dades:

Nom de l'amfitrió

Introduïu el nom d'amfitrió del servidor que conté la base de dades, per exemple cat.aleg.cat.

Número de port

Introduïu el número de port del servidor on s'hostatja la base de dades

Classe JDBC del controlador de MySQL

Introduïu el nom del controlador JDBC per a la base de dades MySQL.

Joc de caràcters

Seleccioneu el conjunt de caràcters que voleu utilitzar per a veure la base de dades a l'LibreOffice. Aquest paràmetre no afecta la base de dades. Per a utilitzar el joc de caràcters predeterminat del sistema operatiu, seleccioneu «Sistema».

note

Les bases de dades de Text i dBASE estan restringides a conjunts de caràcters amb una longitud de caràcters de mida fixa, en què tots els caràcters es codifiquen amb el mateix nombre de bytes.


Classe de controlador JDBC Oracle

Introduïu el nom del controlador JDBC per a la base de dades Oracle.

Paràmetres del controlador

Especifiqueu les opcions addicionals del controlador.

Utilitza el catàleg per a bases de dades basades en fitxers

Utilitza la font de dades actual del catàleg. Aquesta opció és útil quan la font de dades ODBC és un servidor de base de dades. No seleccioneu aquesta opció si la font de dades ODBC és un controlador dBASE.

Base DN

Introduïu el punt d'inici per cercar a la base de dades LDAP, per exemple, dc=com.

Nombre màxim de registres

Introduïu el nombre màxim de registres que voleu carregar quan accediu al servidor LDAP.

Mostra també els registres suprimits

Mostra tots els registres d'un fitxer, inclosos els marcats com a suprimits. Si seleccioneu aquesta casella, no podreu suprimir registres.

note

En format dBASE, els registres suprimits romanen al fitxer.


tip

Per a veure els canvis que feu a la base de dades, tanqueu la connexió a la base de dades i després torneu a connectar-vos a la base de dades.


Índexs

Obre el diàleg Índexs, on podeu organitzar els índexs de taula de la base de dades dBASE actual.

El text conté capçaleres

Activeu aquesta casella de selecció si la primera línia del fitxer de text conté noms de camp.

Separador de camps

Introduïu o seleccioneu el caràcter que separa els camps de dades en el fitxer de text.

Separador de text

Introduïu o seleccioneu el caràcter que identificarà un camp de text al fitxer de text. No podeu utilitzar el mateix caràcter que el del separador de camps.

Separador decimal

Introduïu o seleccioneu el caràcter que s'utilitzarà com a separador decimal al fitxer de text, per exemple, un punt (0.5) o una coma (0,5).

Separador de milers

Introduïu o seleccioneu el caràcter que s'utilitzarà com a separador de milers al fitxer de text, per exemple una coma (1,000), o un punt (1.000).

Extensió del fitxer

Seleccioneu el format del fitxer text. L'extensió que seleccioneu afecta alguns dels paràmetres predeterminats d'aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!