Configuració especial

Especifica la manera de treballar amb les dades d'una base de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de base de dades, trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Configuració avançada


La disponibilitat dels controls següents depèn del tipus de base de dades:

Utilitzeu restriccions de noms SQL92

Només permet els caràcters que s’ajusten a la convenció de noms SQL92 d’una font de dades. La resta de caràcters es rebutgen. Cada caràcter ha de començar amb una lletra minúscula, una lletra majúscula o, un subratllat (_). La resta de caràcters poden ser lletres, números i subratllats ASCII.

Afegiu el nom de l'àlies de la taula a les sentències SELECT

Afegeix l'àlies al nom de la taula a les sentències SELECT.

Utilitzeu la paraula clau AS abans dels àlies de la taula

Algunes bases de dades utilitzen la paraula clau "AS" entre un nom i el seu àlies, mentre que altres bases de dades utilitzen un espai en blanc. Activeu aquesta opció per inserir AS abans de l'àlies.

Utilitzeu la sintaxi d'unió exterior "{OJ}"

Utilitzeu seqüències d'escapament per a unions exteriors. La sintaxi d'aquesta seqüència d'escapament és {oj outer-join}

Exemple:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignora els privilegis del controlador de base de dades

Ignora els privilegis d'accés que proporciona el controlador de base de dades.

Substitueix els paràmetres amb nom per ?

Reemplaça els paràmetres amb nom en una font de dades amb l'interrogant (?).

Mostra la versió de les columnes (quan sigui possible)

Algunes bases de dades assignen números de versió als camps per fer un seguiment dels canvis als registres. El número de versió d’un camp s’incrementa en un cada vegada que es canvia el contingut del camp. Mostra el número de versió intern del registre a la taula de la base de dades.

Utilitzeu els noms del catàleg a les instruccions SELECT

Utilitza l'actual font de dades del catàleg. Aquesta opció és útil quan la font de dades ODBC és un servidor de bases de dades. No seleccioneu aquesta opció si la font de dades ODBC és un controlador dBASE.

Utilitza el nom de l'esquema a les ordres SELECT

Us permet utilitzar el nom de l'esquema a les sentències SELECT.

Crea un índex amb instruccions ASC o DESC

Crea un índex amb instruccions ASC o DESC.

Final de les línies de text amb CR + LF

Seleccioneu aquesta opció per utilitzar el parell de codis CR + LF per finalitzar totes les línies de text (preferit per als sistemes operatius DOS i Windows).

Ignora la informació dels camps moneda

Tan sols per les connexions JDBC Oracle. Quan està activat, s'indica que cap columna es tracta com a camp moneda. Es descarta el tipus de camp retornat pel controlador de base de dades.

El formulari d'entrada de dades valida els camps requerits

Quan en un formulari introduïu un registre nou o n'actualitzeu un d'existent i, deixeu un camp buit que està lligat a una columna de la base de dades que requereix una entrada, veureu un missatge que us avisa que el camp està buit.

Si el quadre de control no està habilitat, no es validaran els camps obligatoris dels formularis de la base de dades.

El quadre de control està disponible per a tots els tipus de fonts de dades que admeten l'escriptura. El quadre de control no existeix per als fulls de càlcul, text, csv i, les diferents llibretes d'adreces de només lectura.

Utilitzeu literals de data/hora conformes amb ODBC

Utilitzeu literals de data/hora conformes amb l’estàndard ODBC.

Admet les claus primàries

Activa per sobreescriure les regles heurístiques de Base utilitzades per detectar si la base de dades admet claus primàries.

Quan es connecta a una base de dades mitjançant una API genèrica com ODBC, JDBC o ADO, la base actual aplica heurístiques per determinar si aquesta base de dades admet claus primàries. Cap d'aquestes API té suport per recuperar aquesta informació.

L'heurística de vegades falla. De forma predeterminada aquesta casella de selecció triestat s'estableix en l'estat indeterminat, cosa que significa «aplica les heurístiques». Si la casella està habilitada, s'assumeix compatibilitat amb claus primàries. Si la casella de selecció està desactivada, no s'assumeix cap compatibilitat amb claus primàries.

Tingueu en compte que si aquesta opció és només serveix per anul·lar les heurístiques. Si activeu la casella de selecció en una base de dades que no admet les claus primàries, veureu missatges d'error.

Respecta el tipus del conjunt de resultats del controlador de la base de dades

Use the database driver different scroll capabilities of a result set. Refer to ResultSetType Constant Group

Comparació de valors booleans

Seleccioneu el tipus de comparació booleana que vulgueu utilitzar.

Files per analitzar els tipus de les columnes

Seleccioneu el nombre de files perquè el controlador detecti el tipus de dades.

Ens cal la vostra ajuda!