Par脿metres especials

Especifica la manera de treballar amb les dades d'una base de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de base de dades, trieu Edita 鈻 Base de dades 鈻 Configuraci贸 avan莽ada


La disponibilitat dels controls seg眉ents dep猫n del tipus de base de dades:

Utilitzeu restriccions de noms SQL92

Nom茅s permet els car脿cters que s鈥檃justen a la convenci贸 de noms SQL92 d鈥檜na font de dades. La resta de car脿cters es rebutgen. Cada car脿cter ha de comen莽ar amb una lletra min煤scula, una lletra maj煤scula o, un subratllat (_). La resta de car脿cters poden ser lletres, n煤meros i subratllats ASCII.

Afegiu el nom de l'脿lies de la taula a les sent猫ncies SELECT

Afegeix l'脿lies al nom de la taula a les sent猫ncies SELECT.

Utilitzeu la paraula clau AS abans dels 脿lies de la taula

Algunes bases de dades utilitzen la paraula clau "AS" entre un nom i el seu 脿lies, mentre que altres bases de dades utilitzen un espai en blanc. Activeu aquesta opci贸 per inserir AS abans de l'脿lies.

Utilitzeu la sintaxi d'uni贸 exterior "{OJ}"

Utilitzeu seq眉猫ncies d'escapament per a unions exteriors. La sintaxi d'aquesta seq眉猫ncia d'escapament 茅s {oj outer-join}

Exemple:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignora els privilegis del controlador de base de dades

Ignora els privilegis d'acc茅s que proporciona el controlador de base de dades.

Substitueix els par脿metres amb nom per ?

Reempla莽a els par脿metres amb nom en una font de dades amb l'interrogant (?).

Mostra la versi贸 de les columnes (quan sigui possible)

Algunes bases de dades assignen n煤meros de versi贸 als camps per fer un seguiment dels canvis als registres. El n煤mero de versi贸 d鈥檜n camp s鈥檌ncrementa en un cada vegada que es canvia el contingut del camp. Mostra el n煤mero de versi贸 intern del registre a la taula de la base de dades.

Utilitzeu els noms del cat脿leg a les instruccions SELECT

Utilitza l'actual font de dades del cat脿leg. Aquesta opci贸 茅s 煤til quan la font de dades ODBC 茅s un servidor de bases de dades. No seleccioneu aquesta opci贸 si la font de dades ODBC 茅s un controlador dBASE.

Utilitza el nom de l'esquema a les ordres SELECT

Us permet utilitzar el nom de l'esquema a les sent猫ncies SELECT.

Crea un 铆ndex amb instruccions ASC o DESC

Crea un 铆ndex amb instruccions ASC o DESC.

Final de les l铆nies de text amb CR + LF

Seleccioneu aquesta opci贸 per utilitzar el parell de codis CR + LF per finalitzar totes les l铆nies de text (preferit per als sistemes operatius DOS i Windows).

Ignora la informaci贸 dels camps moneda

Tan sols per les connexions JDBC Oracle. Quan est脿 activat, s'indica que cap columna es tracta com a camp moneda. Es descarta el tipus de camp retornat pel controlador de base de dades.

El formulari d'entrada de dades valida els camps requerits

Quan en un formulari introdu茂u un registre nou o n'actualitzeu un d'existent i, deixeu un camp buit que est脿 lligat a una columna de la base de dades que requereix una entrada, veureu un missatge que us avisa que el camp est脿 buit.

Si el quadre de control no est脿 habilitat, no es validaran els camps obligatoris dels formularis de la base de dades.

El quadre de control est脿 disponible per a tots els tipus de fonts de dades que admeten l'escriptura. El quadre de control no existeix per als fulls de c脿lcul, text, csv i, les diferents llibretes d'adreces de nom茅s lectura.

Utilitzeu literals de data/hora conformes amb ODBC

Utilitzeu literals de data/hora conformes amb l鈥檈st脿ndard ODBC.

Admet les claus prim脿ries

Activa per sobreescriure les regles heur铆stiques de Base utilitzades per detectar si la base de dades admet claus prim脿ries.

Quan es connecta a una base de dades mitjan莽ant una API gen猫rica com ODBC, JDBC o ADO, la base actual aplica heur铆stiques per determinar si aquesta base de dades admet claus prim脿ries. Cap d'aquestes API t茅 suport per recuperar aquesta informaci贸.

L'heur铆stica de vegades falla. De forma predeterminada aquesta casella de selecci贸 triestat s'estableix en l'estat indeterminat, cosa que significa 芦aplica les heur铆stiques禄. Si la casella est脿 habilitada, s'assumeix compatibilitat amb claus prim脿ries. Si la casella de selecci贸 est脿 desactivada, no s'assumeix cap compatibilitat amb claus prim脿ries.

Tingueu en compte que si aquesta opci贸 茅s nom茅s serveix per anul路lar les heur铆stiques. Si activeu la casella de selecci贸 en una base de dades que no admet les claus prim脿ries, veureu missatges d'error.

Respecta el tipus del conjunt de resultats del controlador de la base de dades

Utilitzeu les diferents funcionalitats de despla莽ament d'un conjunt de resultats del controlador de la base de dades. ResultSetType Constant Group

Comparaci贸 de valors booleans

Seleccioneu el tipus de comparaci贸 booleana que vulgueu utilitzar.

Files per analitzar els tipus de les columnes

Seleccioneu el nombre de files perqu猫 el controlador detecti el tipus de dades.

Ens cal la vostra ajuda!