Filtrar les taules

Ordena de forma ascendent

Ordena la llista de noms de taules en ordre ascendent.

Ens cal la vostra ajuda!