Executa una declaració SQL

Obre un quadre de diàleg on podreu introduir una ordre SQL per administrar una base de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - SQL.


Execució d'ordres SQL

Només podeu introduir ordres d'administració en aquest quadre de diàleg, com ara: GRANT, CREATE TABLE o DROP TABLE, i NOT FILTER. Les ordres que podeu introduir depenen de la font de dades, per exemple, dBASE només pot executar algunes de les ordres SQL enunciades.

note

Per executar una consulta SQL per filtrar dades a la base de dades, utilitzeu la Vista de disseny de consultes.


Ordre a executar

Introduïu l'ordre d'administració SQL que vulgueu executar.

Per exemple, per a una font de dades "Bibliografia", podeu introduir l'ordre SQL següent:

SELECT "Adreça" FROM "biblio" "biblio"

Si necessiteu més informació sobre les ordres SQL, consulteu la documentació proporcionada amb la base de dades.

Executa l'ordre SQL directament

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Show output of "select" statements

Mostra el resultat de l'ordre SQL SELECT al quadre Sortida.

Executa

Runs the command that you entered in the Command to execute box.

Ordres anteriors

Lists the previously executed SQL commands. To run a command again, click the command, and then click Execute.

Estat

Displays the status, including errors, of the SQL command that you ran.

Sortida

Mostra els resultats de l'ordre SQL que heu executat.

Tanca

Tanca el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!