ODBC

Especifica la configuració de les bases de dades ODBC. Això inclou les dades d'accés dels usuaris, la configuració del controlador, i les definicions del tipus de lletra.

Nom d'usuari

Escriviu el nom d'usuari per accedir a la base de dades.

Es requereix la contrasenya

Evita que un usuari no autoritzat accedeixi a la base de dades. Només cal que introduïu la contrasenya una vegada per sessió.

Configuració del controlador

Utilitzeu aquest camp de text per introduir paràmetres opcionals addicionals al controlador si és necessari.

Joc de caràcters

Seleccioneu la conversió de codi que vulgueu utilitzar per veure la base de dades a $ [officename]. Això no afecta la base de dades. Seleccioneu "Sistema" per utilitzar el conjunt de caràcters per defecte del vostre sistema operatiu. Les bases de dades de text i dBASE es restringeixen a conjunts de caràcters amb una longitud de caràcters de mida fixa, on tots els caràcters estan codificats amb el mateix nombre de bytes.

General

Recupera els valors generats

Activa el suport de LibreOffice pels camps de dades autoincrementats per a la font de dades actual ODBC o JDBC. Marqueu aquesta casella si la base de dades no admet la funció d'autoincrement a la seva capa SDBCX. En general, l'increment automàtic està seleccionat per al camp clau principal.

Declaració d'increment automàtic

Introduïu l’especificador d’ordres SQL que indica a la font de dades que incrementi automàticament un determinat camp de dades de tipus enter. Per exemple, una sentència SQL típica per crear un camp de dades és:

CREATE TABLE "taula1" ("id" INTEGER)

Per autoincrementar el camp de dades "id" en una base de dades MySQL, canvieu la sentència a:

CREATE TABLE "taula1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

En altres paraules, poseu AUTO_INCREMENT a la casella Instrucció d'autoincrement box.

Consulta de valors generats

Introduïu una sentència SQL que retorni l'últim valor del camp clau principal incrementat automàticament. Per exemple:

SELECT LAST_INSERT_D();

Usa les restriccions de noms SQL92

Només permet els noms que utilitzen caràcters que s’ajusten a les restriccions de noms SQL92 a la font de dades. La resta de caràcters es rebutgen. Cada nom ha de començar amb una lletra minúscula, majúscula o, amb un subratllat (_). La resta de caràcters poden ser lletres ASCII, subratllats i números.

Usa el Catàleg per a bases de dades basades en fitxers

Utilitza la font de dades actual del catàleg. Això és útil quan la font de dades ODBC és un servidor de bases de dades. Si la font de dades ODBC és un controlador dBASE, deixeu aquesta casella desactivada.

Ens cal la vostra ajuda!