General

Quan creeu una base de dades com a administrador, podeu utilitzar aquesta pestanya per definir l'accés dels usuaris, i per editar les dades o l'estructura de la taula.

Si no sou administradors, podeu utilitzar la pestanya General per visualitzar els vostres drets d'accés a la taula seleccionada.

Nom de la taula

Mostra el nom de la taula seleccionada a la base de dades.

Tipus

Mostra el tipus de base de dades.

Ubicació

Mostra el camí complet de la taula de la base de dades

Llegeix dades

Permet a l'usuari llegir dades.

Inserir dades

Permet a l'usuari inserir noves dades..

Canvia les dades

Permet a l'usuari canviar les dades.

Suprimeix les dades

Permet a l'usuari suprimir les dades.

Canvia l'estructura de la taula

Permet a l'usuari canviar l'estructura de la taula.

Definició

Permet a l'usuari esborrar l'estructura de la taula.

Modifica les referències

Permet a l'usuari modificar les referències definides, per exemple, per introduir noves relacions a la taula o eliminar-ne d'existents.

Ens cal la vostra ajuda!