Assigna les columnes

Des de l'explorador de la font de dades podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar al contenidor de taules. Si activeu la casella de selecció Adjunta dades a la primera pàgina del diàleg Copia la taula, s'obrirà el diàleg Assigna columnes com a segona finestra. Podeu utilitzar aquest diàleg per mapejar els continguts d'un camp de dades de la taula font a un altre camp de dades de la taula de destinació.

Taula font

Llista els camps de dades de la taula d'origen. Per incloure un camp de dades de la taula origen a la taula destinació, marqueu la casella de selecció situada davant del nom del camp de dades. Per assignar el contingut d'un camp de dades de la taula d'origen a un camp de dades diferent de la taula de destinació, feu clic al camp de dades de la llista de taules d'origen i, a continuació, feu clic a la fletxa amunt o avall. Per incloure tots els camps de dades d'origen de la taula destinació, feu clic a Tots.

Taula de destinació

Llista els possibles camps de dades de la taula de destinació. Només s'inclouran a la taula de destinació els camps de dades que se seleccionin a la taula font.

amunt

Només s'inclouran a la taula de destinació els camps de dades que se seleccionin a la taula font.

avall

Mou l'entrada seleccionada una posició cap avall a la llista.

tot

Selecciona tots els camps de dades de la llista.

cap

Desactiva totes les caselles de selecció de la llista.

Ens cal la vostra ajuda!