Aplica les columnes

A l'explorador de fonts de dades, podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar al contenidor de taules. El diàleg Aplica columnes és la segona finestra del diàleg Copia taula.

Columnes existents

Quadre de llista esquerre

Llista els camps de dades disponibles que podeu incloure a la taula copiada. Per copiar un camp de dades, feu clic al seu nom i, a continuació, feu clic al botó >. Per copiar tots els camps, feu clic al botó >> .

Quadre de llista dret

Llista els camps que voleu incloure a la taula copiada.

Botons

Afegeix o elimina el camp seleccionat (botó > o <) o tots els camps botó (<< o >>).

Pàgina següent

Ens cal la vostra ajuda!