Copia Taula

Podeu copiar una taula arrossegant-la i deixant-la anar a l'àrea de taula d'una finestra de fitxer de base de dades. Apareix el quadre de diàleg Copia taula.

Nom de la taula

Especifica un nom per a la còpia. Algunes bases de dades només accepten noms que continguin vuit caràcters o menys.

Opcions

Definició i dades

Crea una còpia 1: 1 de la taula de base de dades. Es copien la definició de la taula i les dades completes. La definició de la taula inclou l’estructura de la taula i el format de diferents camps de dades, incloent-hi les propietats especials del camp. El contingut del camp proporciona les dades.

Definició

Només copia la definició de la taula i no les dades corresponents.

Com a vista de taula

Si la base de dades admet vistes i heu seleccionat aquesta opció, es crearà una consulta al contenidor de la taula com a taula. Aquesta opció us permetrà veure els resultats de la consulta com una vista de taula normal. La taula es filtrarà a la vista amb una sentència SQL "Select".

Afegeix dades

Afegeix les dades de la taula que s'ha de copiar a una taula existent.

La definició de la taula ha de ser exactament la mateixa per poder-hi copiar les dades. Les dades no es poden copiar si un camp de dades de la taula de destí té un format diferent del camp de dades de la taula d'origen.

Feu coincidir els noms dels camps de dades al quadre de diàleg Copia taula a la pàgina Aplica les columnes.

Si no es poden adjuntar les dades, veureu una llista de camps al quadre de diàleg Informació de la columna les dades que no es poden copiar.Si confirmeu aquest diàleg amb D'acord, només s'adjuntaran les dades que no apareixen a la llista.

note

Si els camps de la taula de destinació tenen una longitud de camp inferior a la de la taula d'origen quan s'estan adjuntant dades, els camps de dades d'origen es trunquen automàticament per a fer-los coincidir amb les longituds de camp de la taula de destinació.


Crea una clau primària

Genera automàticament una clau primària per al camp de dades i l'omple de valors. Sempre heu d'utilitzar aquest camp, ja que una clau primària sempre ha d'estar disponible per a poder editar la taula.

Nom

Especifica un nom per a la clau principal generada. Aquest nom és opcional.

Pàgina següent

Ens cal la vostra ajuda!