Relacions

Permet definir i editar una relaci贸 entre dues taules.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - Relacions.


note

Les opcions d'actualitzaci贸 i supressi贸 nom茅s estan disponibles si s贸n compatibles amb la base de dades utilitzada.


Taules involucrades

Aqu铆 es mostren les dues taules relacionades. Si creeu una relaci贸 nova, podeu seleccionar una taula de cadascun dels quadres combinats de la part superior del di脿leg.

Si heu obert el di脿leg Relacions per a una relaci贸 existent fent doble clic a les l铆nies de connexi贸 a la finestra relaci贸, les taules implicades en la relaci贸 no es podran modificar.

Camps clau

Defineix els camps clau de la relaci贸.

Els noms de les taules seleccionades per a l'enlla莽 apareixen aqu铆 com a noms de columna . Si feu clic a un camp, podeu utilitzar els botons de fletxa per seleccionar un camp de la taula. Cada relaci贸 s鈥檈scriu en una fila.

Opcions d'actualitzaci贸

Aqu铆 podeu seleccionar opcions que tindran efecte quan hi hagi canvis en un camp de clau principal.

Cap acci贸

Especifica que qualsevol canvi que es faci a una clau principal no afecti altres camps de claus foranies.

Actualitzaci贸 en cascada

Actualitza tots els camps de claus externes si s'ha modificat el valor de la clau prim脿ria corresponent (actualitzaci贸 en cascada).

Posar a null

Si s'ha modificat la clau prim脿ria corresponent, utilitzeu aquesta opci贸 per establir el valor "IS NULL" a tots els camps de claus externes. IS NULL significa que el camp est脿 buit.

Establir per defecte

Si s'ha modificat la clau prim脿ria corresponent, utilitzeu aquesta opci贸 per establir un valor per defecte a tots els camps de claus externes. Durant la creaci贸 de la taula corresponent, el valor per defecte d'un camp de clau externa es definir脿 quan s'assignin les propietats del camp.

Opcions de supressi贸

Aqu铆 podeu seleccionar opcions que tinguin efecte quan se suprimeixi un camp de clau prim脿ria.

Cap acci贸

Especifica que la supressi贸 d'una clau prim脿ria no tindr脿 cap efecte en altres camps de claus externes.

Supressi贸 en cascada

Especifica que se suprimiran tots els camps de claus externs si se suprimeix el camp de clau prim脿ria corresponent.

warning

Quan esborreu una clau prim脿ria mitjan莽ant l'opci贸 Esborrar en cascada , tamb茅 se suprimeixen tots els registres d'altres taules que tinguin aquesta clau com a clau externa. Utilitzeu aquesta opci贸 amb molta cura; 茅s possible que es pugui suprimir una part important de la base de dades.


Establir a nul

Si suprimiu la clau principal corresponent, el valor "IS NULL" s'assignar脿 a tots els camps de claus externes.

Defineix com a per defecte

Si suprimiu la clau prim脿ria corresponent, s'establir脿 un valor definit a tots els camps de les claus externs.

Ens cal la vostra ajuda!