Relacions

Aquesta ordre obre la finestra Disseny de relacions, que us permet definir relacions entre diverses taules de la bases de dades.

Aquí podeu enllaçar taules de la base de dades actual a través de camps de dades comuns. Feu clic a la icona Nova Relació per crear les relacions o simplement arrossegar i deixant anar amb el ratolí.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - Relacions.


note

Aquesta funció només està disponible si esteu treballant amb una base de dades relacional.


Quan trieu Eines ▸ Relacions, s'obre una finestra en què es mostren totes les relacions existents entre les taules de la base de dades actual. Si no s'ha definit cap relació, o si voleu relacionar altres taules de la base de dades entre si, aleshores feu clic a la icona Afegeix taules . S'obre el diàleg Afegeix taules en què podeu seleccionar les taules amb les quals crear una relació.

Add Table Icon

Afegeix taules

note

Si la finestra Disseny de relacions està oberta, les taules seleccionades no es poden modificar, fins i tot en mode disseny de taules. Això garanteix que no es canviïn les taules mentre es creen les relacions.


Les taules seleccionades es mostren a la part superior de la vista de disseny de relacions. Podeu tancar una finestra de taula a través del menú contextual o amb la tecla Suprimir.

Mou la taula i modifica'n la mida

Podeu redimensionar i organitzar les taules segons les vostres preferències. Per a moure una taula, arrossegueu-ne la vora superior fins a la posició que vulgueu. Podeu augmentar o reduir la mida d'una taula col·locant la busca del ratolí en una vora o una cantonada de la taula i arrossegant-lo fins aconseguir la mida desitjada.

Claus primàries i foranies

Si voleu definir una relació entre les diferents taules, heu d'introduir una clau primària que identifica de manera única un camp de dades d'una taula existent. Podeu consultar la clau primària d'altres taules per accedir a les dades d'aquesta taula. Tots els camps de dades que fan referència a aquesta clau primària s'identificaran com a clau forana.

Tots els camps de dades que fan referència a una clau primaria s’identificaran a la finestra de la taula mitjançant un símbol de clau petita.

Definició de relacions

Totes les relacions existents es mostren a les finestres de relacions mitjançant una línia que connecta els camps de clau primària i la forania. Podeu afegir una relació mitjançant l'opció d'arrossegar i deixar anar per deixar anar el camp d’una taula al camp de l’altra taula. S'elimina una relació seleccionant-la i prement la tecla Suprimir.

Alternativament, també podeu fer clic a la icona Nova Relació a la zona superior del camp de relació i definir la relació entre dues taules al diàleg Relacions.

New Relation Icon

Relació nova

warning

Si utilitzeu LibreOffice com a front-end d'una base de dades relacional, LibreOffice no col·loca la creació i la supressió de relacions en una memòria intermèdia, sinó que s'envia directament a la base de dades.


En fer doble clic a una línia de connexió, podeu assignar determinades propietats a la relació. S'obre el diàleg Relacions .

Ens cal la vostra ajuda!