Taules

El mode d’edició de dades de taula us permet veure les vostres dades com a files de registres, amb un filtratge i una classificació opcionals d’aquestes dades. En aquest mode, també podeu afegir registres nous, fer canvis i suprimir registres existents.

A la Ajuda de LibreOffice, trobareu més informació sobre els temes següents:

Crea o edita l'estructura d'una taula

Fonts de dades

Aquesta secció conté informació relativa a la navegació i l'edició de taules d'una base de dades.

Cerca un registre

Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Ordena i filtra les dades

Relacions, Primària i clau externa

Menús contextuals de la taula

El menú contextual del contenidor de taules ofereix funcions que s'apliquen a totes les taules de base de dades. Per a editar una taula concreta a la base de dades, seleccioneu la taula corresponent i obriu el menú contextual.

Ens cal la vostra ajuda!