Formularis

<bookmarkvalue>formularis; informació general (Base)</bookmarkvalue>

Els formularis es poden utilitzar per introduir o editar fàcilment el contingut de la base de dades.

Assistent per a formularis

Controls de formulari

La barra d'eines controls de formulari proporciona les eines necessàries per crear un formulari en un document de text, taula, dibuix, o presentació.

Formulari en mode disseny

En mode disseny, el formulari està dissenyat i les propietats i controls que conté estan definits.

Cerca un registre

Cerca taules de la base de dades i formularis. Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Ordenació i filtratge de dades

Trobareu les funcions d'ordenació i filtratge a la barra d'eines quan obriu un formulari en mode usuari.

Ens cal la vostra ajuda!