Propietats de la unió

Si feu doble clic en una connexió entre dos camps enllaçats en el disseny de consulta o, si trieu Insereix ▸ Nova relació , apareixerà el diàleg Propietats de la unió. Aquestes propietats s'utilitzaran en totes les consultes que es creïn en el futur.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el disseny de consulta i trieu Insereix ▸ Relació nova, o feu doble clic en una línia de connexió entre dues taules.


Taules implicades

Identifica dues taules diferents que voleu unir.

Camps implicats

Especifica dos camps de dades que s'uniran en una relació.

Opcions

Tipus

Identifica el tipus d'unió de la unió seleccionada. Algunes bases de dades només admeten un subconjunt dels diversos tipus possibles.

Inner Join

En una unió interna, la taula de resultats només conté els registres per als quals el contingut dels camps enllaçats és el mateix. Al SQL LibreOffice aquest tipus d'enllaç es crea amb una clàusula WHERE corresponent.

Unió a l'esquerra

En una unió a l'esquerra, la taula de resultats conté tots els registres dels camps que s'han seleccionat a la taula de l'esquerra i, només els registres amb els camps que han estat seleccionats de la taula de la dreta per als quals el contingut dels camps enllaçats és el mateix. Al SQL LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre LEFT OUTER JOIN.

Unió a la dreta

En una unió a la dreta la taula de resultats conté tots els registres dels camps seleccionats de la taula de la dreta i només els registres dels camps seleccionats de la taula de l'esquerra per a la qual el contingut dels camps enllaçats és el mateix. Al SQL LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre RIGHT OUTER JOIN.

Unió completa

En una unió completa la taula de resultats conté tots els registres dels camps qseleccionats de les taules esquerra i dreta. En l'SQL del LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre FULL OUTER JOIN.

Natural

En una unió natural, la paraula clau NATURAL s'insereix en l'expressió SQL que defineix la relació. La relació uneix totes les columnes que tenen el mateix nom de columna a ambdues taules. La taula unida resultant conté només una columna per a cada parell de columnes amb el mateix nom.

Ens cal la vostra ajuda!