Barra de formatació

La barra de formatació es mostra quan s'activa el mode d'edició d'un diagrama. Feu doble clic sobre el diagrama per a entrar en el mode d'edició. Feu clic a fora del diagrama per a sortir del mode d'edició.

Podeu editar la formatació d'un diagrama fent servir els controls i les icones en la barra de formatació.

Seleccioneu un element del diagrama

Seleccioneu l'element del diagrama que voleu editar. L'element quedarà seleccionat en la previsualització del diagrama. Feu clic sobre «Selecció de format» per a obrir el diàleg de propietats de l'element seleccionat.

Formata la selecció

Obre el diàleg de propietats de l'element seleccionat.

Tipus de diagrama

Obre el diàleg del tipus de diagrama.

Taula de dades del diagrama

Obre el diàleg de taula de dades on podeu editar les dades del diagrama.

Graelles horitzontals

La icona de «Graelles horitzontals» a la barra de formatació commuta la visibilitat de la visualització de la graella per a l'eix Y.

Llegenda activada/desactivada

Per a visualitzar o amagar la llegenda, feu clic a «Llegenda activada/desactivada» a la barra de formatació.

Escala el text

Modifica l'escala del text al diagrama quan se'n canvia la mida.

Disposició automàtica

Mou tots els elements del diagrama a les posicions per defecte dins el diagrama actual. Aquesta funció no modifica el tipus de diagrama ni cap altre atribut, tret de la posició dels elements.

Ens cal la vostra ajuda!