Auxiliar de diagrames - Interval de dades

En aquesta pàgina de l'Auxiliar de diagrames podeu seleccionar una font d'interval de dades única. Aquest interval pot estar format per més d'un interval rectangular de cel·les.

Icona de consell

Utilitzeu la pàgina Sèries de dades de l'Auxiliar de diagrames si voleu tenir més control sobre els intervals de dades.


Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereixt ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama

Feu doble clic a un diagrama i trieu Format ▸ Intervals de dades


Aquest diàleg només està disponible per a diagrames basats en una taula del Calc o del Writer.

Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Per indicar un interval de dades

 1. Seleccioneu l'interval de dades i realitzeu una de les accions següents:

  Introduïu l'interval de dades en el quadre de text.

  En el Calc, un exemple d'interval de dades és "$Sheet1.$B$3:$B$14". Noteu que un interval de dades pot consistir en més d'una àrea d'un full de càlcul. Així, "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" també és un interval de dades vàlid. En el Writer, un exemple d'interval de dades és "Table1.A1:E4".

  En el Calc, feu clic a Selecciona l'interval de dades per minimitzar el diàleg i arrossegueu el cursor per una àrea de cel·les per seleccionar l'interval de dades.

  Si voleu obtenir un interval de dades d'àrees de cel·les múltiples que no siguin contigües, introduïu el primer interval, afegiu manualment un punt i coma al final del quadre de text i introduïu els altres intervals. Utilitzeu un punt i coma com a delimitador entre intervals.

 2. Feu clic a una de les opcions per a les sèries de dades en files o en columnes.

 3. Comproveu si l'interval de dades té etiquetes a la primera fila, a la primera columna o a tots dos llocs.

Podeu veure l'aspecte final del diagrama a la previsualització.

Ens cal la vostra ajuda!