Diagrama de tipus XY (dispersió)

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


XY (dispersió)

Un diagrama XY en format bàsic està basat en una sèrie de dades que consta d'un nom, una llista de valors X i una llista de valors Y. Cada parell de valors (X|Y) es mostra com un punt en un sistema de coordenades. El nom de la sèrie de dades s'associa amb els valors Y i es mostra a la llegenda.

Trieu un diagrama XY per a les tasques d'exemple següents:

  1. escalar l'eix X

  2. generar una corba paramètrica, com ara una espiral

  3. dibuixar el gràfic d'una funció

  4. explorar l'associació estadística de les variables quantitatives

El diagrama XY pot tenir més d'una sèrie de dades.

Variants del diagrama de tipus XY

Podeu triar una variant del diagrama de tipus XY a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames, o bé triant Format ▸ Tipus de diagrama per a un diagrama en el mode d'edició.

El diagrama es crea amb la configuració predeterminada. Una vegada finalitzat el diagrama, en podeu editar les propietats per a canviar-ne l'aparença. Podeu canviar els estils de línia i les icones a la pestanya Línia del diàleg de propietats de les sèries de dades.

Feu doble clic a qualsevol punt de dades per obrir el diàleg Sèries de dades. En aquest diàleg podeu canviar diverses propietats de les sèries de dades.

En els diagrames 2D, podeu triar Insereix ▸ Barres d'error a les Y per a mostrar les barres d'error.

Mitjançant les ordres del menú Insereix podeu habilitar la visualització de les línies de valor mitjà i les línies de tendència.

Només punts

Cada punt de dades es mostra mitjançant una icona. El LibreOffice utilitza icones per defecte amb formes i colors diferents per a cada sèrie de dades. Els colors per defecte es defineixen a ▸ Diagrames ▸ Colors per defecte.

Només línies

Aquesta variant dibuixa línies rectes des d'un punt de dades fins al següent. Els punts de dades no es mostren mitjançant icones.

L'ordre de dibuix és el mateix que el de les sèries de dades. Activeu Ordena pels valors de les X per dibuixar les línies en l'ordre dels valors X. Aquesta ordenació només s'aplica al diagrama, i no a les dades de la taula.

Punts i línies

Aquesta variant mostra punts i línies a la vegada.

Línies 3D

Les línies es mostren en forma de cinta. Els punts de dades no es mostren mitjançant icones. Una vegada hàgiu acabat el diagrama trieu Visualització 3D per definir-ne propietats com ara la il·luminació o l'angle de visualització.

Línies suaus

Trieu Suau en el desplegable Tipus de línia per a dibuixar segments corbes en comptes de rectes.

Feu clic a Propietats per definir els detalls de les corbes.

L'Spline cúbic interpola els punts de dades amb polinomis de grau 3. Les transicions entre les peces del polinomi són suaus, amb el mateix pendent i la mateixa curvatura.

La Resolució determina quants segments de línia es calcularan per dibuixar un fragment de polinomi entre dos punts de dades. Podeu visualitzar els punts intermedis fent clic a qualsevol punt de dades.

El mètode B-Spline usa un corba d'interpolació B-spline paramètrica. Aquestes corbes es construeixen mitjançant peces de polinomis.. El grau de polinomis estableix el grau d'aquests polinomis.

Línies esglaonades

Trieu Esglaonada en el desplegable Tipus de línia per a dibuixar línies que van de punt a punt amb segments de línies rectes .

Feu clic a Propietats per definir els detalls de les corbes.

Hi ha 4 tipus d'esglaons diferents:

Ens cal la vostra ajuda!