Diagrama de tipus Borsa

A la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames podeu triar un tipus de diagrama.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Borsa

Els diagrames de tipus Borsa il·lustren la tendència de mercat mitjançant el preu d'obertura, el preu mínim, el preu màxim i el preu de tancament. També és possible mostrar el volum de la transacció.

Per als diagrames de tipus Borsa l'ordre de les sèries de dades és important. Les dades s'haurien de disposar tal com es mostra a la taula d'exemple següent:

A

B

C

D

E

F

1

Volum de la transacció

Preu d'obertura

Baix (preu mínim)

Alt (preu màxim)

Preu de tancament

2

Dilluns

2500

20

15

25

17

3

Dimarts

3500

32

22

37

30

4

Dimecres

1000

15

15

17

17

5

Dijous

2200

40

30

47

35

6

Divendres

4600

27

20

32

31


Els valors d'obertura, de tancament, baix i alt d'una fila formen una unitat de dades al diagrama. Una sèrie de dades de preu de borsa consisteix en diverses files que contenen aquestes unitats de dades. La columna que conté el volum de la transacció genera una segona sèrie de dades opcional.

Segons la variant que hàgiu triat no necessitareu totes les columnes.

Variants del diagrama Borsa

Trieu el tipus de diagrama Borsa a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames. A continuació, seleccioneu una de les quatre variants.

Tipus 1

A partir de les columnes baix i alt, el tipus 1 mostra la distància entre el preu mínim (baix) i el preu màxim (alt) mitjançant una línia vertical.

A partir de les columnes baix, alt i tancament, el tipus 1 mostra una marca horitzontal addicional per al preu de tancament.

Tipus 2

A partir de les columnes obertura, baix, alt i tancament, el tipus 2 genera el típic diagrama d'"espelma". El tipus 2 dibuixa la línia vertical entre el preu inferior i el preu superior i dibuixa un rectangle al davant, mitjançant el qual es mostra l'interval entre el preu d'obertura i el preu de tancament. Fent clic en aquest rectangle es mostrarà més informació a la barra d'estat. El LibreOffice utilitza colors d'emplenament diferents per als valors ascendents (el preu d'obertura és inferior al preu de tancament) i els valors descendents.

Tipus 3

A partir de les columnes volum, baix, alt i tancament, el tipus 3 dibuixa un diagrama com el del tipus 1 però amb columnes addicionals per al volum de la transacció.

Tipus 4

A partir de les cinc columnes de dades volum, obertura, baix, alt i tancament, el tipus 4 combina un diagrama de tipus 2 amb un diagrama de columna per al volum de la transacció.

Atès que el mesurament per al volum de la transacció pot ser en "unitats", s'afegeix un eix Y secundari als diagrames de tipus 3 i de tipus 4. L'eix per als preus es mostra a la dreta i l'eix per al volum a l'esquerra.

Configuració de la font de dades

Diagrames basats en les seves pròpies dades

Per a canviar les sèries de dades d'un diagrama que disposi de les seves pròpies dades, trieu Taula de dades del diagrama des del menú Visualitza o des del menú contextual del diagrama en mode d'edició.

En una taula de dades del diagrama incrustada, les sèries de dades sempre s'organitzen en columnes.

Per a obtenir un diagrama de borsa nou, en primer lloc utilitzeu un diagrama de columnes. Afegiu-hi les columnes que necessiteu i introduïu-hi les dades en l'ordre que es mostra a l'exemple. Ometeu les columnes que no siguin necessàries per a la variant desitjada. Utilitzeu Mou la sèrie cap a la dreta per a canviar l'ordre de les columnes, tanqueu la taula de dades del diagrama i utilitzeu el diàleg Tipus de diagrama per a canviar a la variant de diagrama de borsa.

Si ja heu creat un diagrama de borsa i en voleu canviar la variant, en primer lloc heu de canviar el tipus de diagrama a diagrama de columnes, afegir o suprimir columnes perquè coincideixin amb la variant i tornar a canviar el tipus de diagrama a un diagrama de borsa.

No escriviu el nom d'una sèrie de dades en una fila, sinó en el camp que hi ha damunt del nom de la funció.

L'ordre de les files determina la disposició de les categories en el diagrama. Utilitzeu Mou la fila cap avall per canviar-ne l'ordre.

Diagrames basats en taules del Calc o del Writer

Podeu triar o alterar un interval de dades en la segona pàgina de l'Auxiliar de diagrames o en el diàleg Interval de dades. Per a un ajustament més precís, feu servir el diàleg Sèries de dades.

Per indicar un interval de dades realitzeu una de les accions següents:

  1. Introduïu l'interval de dades en el quadre de text.

    En el Calc, un exemple d'interval de dades és "$Sheet1.$B$3:$B$14". Noteu que un interval de dades pot consistir en més d'una àrea d'un full de càlcul. Així, "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" també és un interval de dades vàlid. En el Writer, un exemple d'interval de dades és "Table1.A1:E4".

    Quan la sintaxi no sigui correcta, el LibreOffice mostrarà el text en color vermell.

  1. Al Calc, feu clic a Selecciona l'interval de dades per a minimitzar el diàleg i arrossegueu el cursor per seleccionar l'interval de dades. Les dades s'introduiran quan deixeu anar el ratolí. Feu clic a Selecciona l'interval de dades una altra vegada per a afegir un interval de dades. En el camp d'entrada del diàleg minimitzat, feu clic a continuació de l'entrada i introduïu un punt i coma. A continuació, arrossegueu el cursor per a seleccionar l'interval següent.

Feu clic a una de les opcions per a les sèries de dades en files o en columnes.

Les dades del diagrama de borsa estan organitzades "en columnes" si la informació d'una fila pertany a la mateixa "espelma".

Ajustament dels intervals de dades dels diagrames de tipus Borsa basats en taules

Podeu organitzar les sèries de dades i editar la font per a parts de sèries de dades úniques a la tercera pàgina de l'Auxiliar de diagrames o a la pestanya Sèries de dades del diàleg Interval de dades.

Organització de les sèries de dades

A l'àrea sèries de dades de l'esquerra del diàleg podeu organitzar les sèries de dades del diagrama actual. Els diagrames de borsa disposen d'una sèrie de dades com a mínim, la qual conté els preus. També poden tenir una segona sèrie de dades per al volum de la transacció.

Si teniu més d'una sèrie de dades de preus, utilitzeu els botons de fletxa amunt i avall per a ordenar-les. L'ordre en determina la disposició en el diagrama. Feu el mateix per a les sèries de dades de volum. No podeu commutar les sèries de dades de preu i de volum.

Per suprimir una sèrie de dades, seleccioneu-la a la llista i feu clic a Suprimeix.

Per afegir una sèrie de dades, seleccioneu una de les sèries de dades existents i feu clic a Afegeix. Obtindreu una entrada buida sota l'entrada seleccionada, que serà del seu mateix tipus. Si no disposeu de sèries de dades de preus o de sèries de dades de volum, en primer lloc haureu de seleccionar un interval per a aquestes sèries en el diàleg Interval de dades.

Configuració dels intervals de dades

En el diàleg Intervals de dades podeu definir o canviar l'interval de dades per a cada component de les sèries de dades seleccionades.

A la llista superior podeu visualitzar el nom de funció dels components i els valors actuals. Quan hàgiu seleccionat una funció, en podreu canviar el valor en el quadre de text que es mostra sota la llista. L'etiqueta mostra la funció seleccionada.

Introduïu l'interval en el quadre de text o feu clic a Selecciona l'interval de dades per minimitzar el diàleg i seleccioneu l'interval amb el ratolí.

Seleccioneu Valors oberts, Valors tancats, Valors màxims i Valors mínims en qualsevol ordre. Indiqueu només els intervals per a les funcions que necessiteu per a la variant triada del diagrama de tipus Borsa. No cal que els intervals estiguin els uns al costat dels altres a la taula.

Llegenda

La llegenda mostra les etiquetes a partir de la primera fila o columna o a partir de l'interval especial que hàgiu definit en el diàleg Sèries de dades. Si el diagrama no conté etiquetes, la llegenda mostrarà un text del tipus "Fila 1, Fila 2, ..." o "Columna A, Columna B, ...", segons els números de fila o les lletres de columna de les dades del diagrama.

La llegenda mostra el valor de l'interval que heu introduït en el camp Interval per al nom del diàleg Interval de dades. L'entrada per defecte és la capçalera de la columna de preu de tancament.

Seleccioneu una de les opcions de posició. Una vegada hàgiu finalitzat el diagrama, podreu especificar altres posicions mitjançant el menú Format.

Ens cal la vostra ajuda!