Diagrama de tipus Àrea

Podeu triar un tipus de diagrama a la primera pàgina de l'Auxiliar de diagrames.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama


Àrea

Els diagrames d'àrea mostren els valors com a punts a l'eix Y. L'eix X mostra categories. Els valors Y de cada sèrie de dades queden connectats mitjançant una línia, i l'àrea entre dues línies s'omple amb un color. L'objectiu dels diagrames d'àrea és emfasitzar els canvis produïts entre una categoria i la següent.

Normal - aquest subtipus dibuixa tots els valors com a valors Y absoluts. En primer lloc dibuixa l'àrea de la darrera columna de l'interval de dades, a continuació l'àrea anterior a la darrera i segueix d'aquesta manera fins arribar a la primera columna de dades. Així, si els valors de la primera columna són superiors a altres valors, la darrera àrea dibuixada amagarà la resta d'àrees.

Apilat - aquest subtipus dibuixa valors apilats els uns damunt dels altres. Mitjançant aquest subtipus es garanteix que tots els valors siguin visibles i que cap conjunt de dades no quedi amagat per altres conjunts. Malgrat això, els valors Y ja no representen valors absoluts, tret del cas de la darrera columna, que es dibuixa sota les àrees apilades.

Percentatge apilat - aquest subtipus dibuixa valors apilats els uns damunt dels altres i redimensionats com a percentatge del total de la categoria.

Ens cal la vostra ajuda!