Propietats de les línies suaus

En un diagrama que mostri línies (de tipus Línia o de tipus XY), podeu triar que es mostrin corbes en lloc de línies rectes. Hi ha algunes opcions que controlen les propietats d'aquestes corbes.

Per a accedir a aquesta ordre...

En el diàleg de tipus de diagrama d'un diagrama de tipus Línia o diagrama XY que mostri línies, trieu Línies esglaonades en el desplegable de tipus de línies, i aleshores feu clic al botó Propietats.


Premeu Maj+F1 i apunteu a un control per a saber-ne més coses.

Per a canviar les propietats de les línies

  1. Seleccioneu Spline cúbic o B-spline.

    Això són models matemàtics que influencien en com es mostren les corbes. Les corbes es creen ajuntant segments de polinomis un rere l'altre.

  2. Opcionalment, definiu la resolució. Com més alt sigui el valor més suau serà la línia.

  3. Opcionalment, per al model B-spline, establiu el grau dels polinomis.

Ens cal la vostra ajuda!