Graella

Obre un submenú que us permet seleccionar la graella que vulgueu formatar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Graella (diagrames)


Graella principal de l'eix X

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Graella principal de l'eix Y

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Graella principal de l'eix Z

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix X

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix Y

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Graella secundària de l'eix Z

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Totes les graelles dels eixos

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!