Escala

Controla el redimensionament de l'eix X o Y.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Eix ▸ Eix Y ▸ Escala (diagrames)


El LibreOffice redimensiona automàticament els eixos per tal que tots els valors es mostrin de manera òptima.

Per aconseguir resultats concrets, podeu canviar de manera manual el redimensionament de l'eix. Per exemple, podeu mostrar només les àrees superiors de les columnes canviant la línia de zero superior.

Escala

Podeu introduir valors per subdividir els eixos d'aquesta àrea. Podeu definir automàticament les propietats Mínim, Màxim, Interval principal, Nombre d'intervals secundaris i Valor de referència.

Mínim

Defineix el valor mínim per a l'inici de l'eix.

Màxim

Defineix el valor màxim per al final de l'eix.

Interval principal

Defineix l'interval per a la divisió principal dels eixos. L'interval principal no pot ser més gran que el valor de l'àrea.

Nombre d'intervals secundaris

Defineix l'interval per a la subdivisió dels eixos.

Valor de referència

Especifica en quina posició es visualitzaran els valors de l'eix.

Automàtic

En primer lloc, heu de desactivar l'opció Automàtic per poder modificar els valors.

Icona de nota

Desactiveu aquesta funcionalitat si esteu treballant amb valors «fixos», ja que no permet un redimensionament automàtic.


Escala logarítmica

Indica que voleu que l'eix se subdivideixi de manera logarítmica.

Icona de nota

Utilitzeu aquesta funcionalitat si treballeu amb valors que difereixin molt els uns dels altres. Podeu utilitzar el redimensionament logarítmic a fi que les línies de graella de l'eix siguin equidistants però tinguin valors que puguin augmentar o disminuir.


Inverteix la direcció

Defineix en quina part de l'eix es mostren els valors més alts i més baixos. L'estat no activat és la direcció matemàtica. Per als sistemes de coordenades cartesianes, això significa que l'eix X mostra els valors més baixos a l'esquerra i que l'eix Y mostra els valors més baixos a la part inferior. Per als sistemes de coordenades polars, l'eix de l'angle matemàtic va en sentit contrari al de les agulles del rellotge i l'eix radial va de dins cap a fora.

Tipus

Per a alguns tipus d'eixos, podeu seleccionar formatar l'eix com a text o data, o bé detectar el tipus automàticament. Per al tipus d'eix de "Data", podeu definir les opcions següents.

Els valors mínim i màxim que es mostraran als extrems de l'escala.

Podeu definir que la resolució mostri dies, mesos o anys com a passos d'interval.

Podeu definir que l'interval principal mostri un determinat nombre de dies, de mesos o d'anys.

Podeu definir que l'interval secundari mostri un determinat nombre de dies, de mesos o d'anys.

Ens cal la vostra ajuda!