Títol

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Títol (diagrames)


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Alineació

Modifica l'alineació del títol del diagrama.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!