Títol

L'ordre de menú Títol obre un submenú que us permet editar les propietats dels títols del diagrama.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Títol (diagrames)


Títol principal

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Subtítol

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Títol de l'eix X

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Títol de l'eix Y

Modifica les propietats del títol seleccionat o les propietats de tots els títols a la vegada.

Títol de l'eix Z

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Tots els títols

Modifica les propietats del títol seleccionat o les propietats de tots els títols a la vegada.

Ens cal la vostra ajuda!