Formata la selecció

Formata l'objecte seleccionat. Segons l'objecte seleccionat, l'ordre obrirà una sèrie de diàlegs que també podreu obrir triant les ordres següents des del menú Format:

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Formata la selecció (diagrames)


Pla lateral del diagrama

Obre el diàleg Pla lateral del diagrama, que us permet modificar les propietats del pla lateral del diagrama. El pla lateral del diagrama és el fons "vertical" rere l'àrea de dades del diagrama.

Àrea del diagrama

Obre el diàleg Àrea del diagrama, que us permet modificar les propietats de l'àrea del diagrama. L'àrea del diagrama és el fons que hi ha darrere de tots els elements del diagrama.

Base del diagrama

Obre el diàleg Base del diagrama, que us permet modificar les propietats de la base del diagrama. La base del diagrama és l'àrea inferior dels diagrames 3D. Aquesta funcionalitat només està disponible per als diagrames 3D.

Títol

Modifica les propietats del títol seleccionat.

Llegenda

Defineix els atributs de vora, àrea i caràcter d'una llegenda.

Eix X

Obre un diàleg que us permet editar les propietats de l'eix seleccionat.

Eix Y

Obre el diàleg Eix Y, que us permet canviar les propietats de l'eix Y.

Graella

Obre el diàleg Graella, que us permet definir les propietats de la graella.

Punt de dades

Aquest diàleg us permet canviar les propietats del punt de dades seleccionat. Aquest diàleg apareix si només hi ha un punt de dades seleccionat i trieu Format ▸ Formata la selecció. Algunes de les entrades del menú només estan disponibles per als diagrames 2D o 3D.

Sèries de dades

Utilitzeu aquest diàleg per canviar les propietats de la sèrie de dades seleccionada. Aquest diàleg apareix si només hi ha una sèrie de dades seleccionada i trieu Format ▸ Formata la selecció. Algunes de les entrades del menú només estan disponibles per als diagrames 2D o 3D.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!