Barres d'error X o Y

Utilitzeu el diàleg Barres d'error X o Y per a mostrar barres d'error als diagrames 2D.

Si hi ha un element d'una sèrie de dades seleccionat, aquesta ordre només s'aplica a aquesta sèrie de dades. Si no hi ha cap element seleccionat, l'ordre s'aplica a totes les sèries de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Barres d'error a les X o Insereix ▸ Barres d'error a les Y (diagrames)


Una barra d'error és una línia indicadora que s'estén per l'interval que va des de x o y - ValorErrorNegatiu fins a x o y + ValorErrorPositiu. Aquí, x o y és el valor del punt de dades. Si heu seleccionat «desviació estàndard», x o y serà el valor mitjà de la sèrie de dades. ValorErrorNegatiu i ValorErrorPositiu són les quantitats calculades per la funció de la barra d'error o ofertes de manera explícita.

Icona de nota

L'ordre de menú Insereix ▸ Barres d'error a les X o Y només està disponible per a diagrames 2D.


Categoria d'error

A l'àrea Categoria d'error podeu seleccionar els diferents modes de visualització per a la categoria d'error.

Cap

No es mostra cap barra d'error.

Valor constant

Mostra els valors constants que especifiqueu a l'àrea Paràmetres.

Percentatge

Mostra un percentatge que fa referència al punt de dades corresponent. Definiu el percentatge a l'àrea Paràmetres.

Funcions

Selecciona una funció per calcular les barres d'error.

Error estàndard: mostra l'error estàndard.

Variància: mostra la variància calculada amb el nombre de punts de dades i els valors respectius.

Desviació tipus: mostra la desviació tipus (arrel quadrada de la variància). A diferència d'altres funcions, les barres d'error se centren en la mitjana.

Marge d'error: mostra el marge d'error més alt en percentatge, d'acord amb el valor més alt del grup de dades. Definiu el percentatge a l'àrea Paràmetres.

Interval de cel·les

Feu clic a Interval de cel·les i especifiqueu l'interval del qual s'han d'extreure els valors positius i negatius de les barres d'error.

De la taula de dades

En un diagrama amb dades pròpies, els valors de la barra d'error es poden introduir a la taula de dades del diagrama. El diàleg Taula de dades mostra columnes addicionals anomenades Barres d'error a les X o Y positives i Barres d'error a les X o Y negatives.

El mateix valor per a totes dues

Activeu aquesta opció per a utilitzar els valors d'error positiu també com a valors d'error negatiu. Només podreu modificar el valor del quadre «Positiu (+)». Aquest valor es copiarà automàticament al quadre «Negatiu (-)».

Indicador d'error

Indica l'indicador d'error.

Positiu i negatiu

Mostra les barres d'error positiu i negatiu.

Positiu

Mostra només les barres d'error positiu.

Negatiu

Mostra només les barres d'error negatiu.

Ens cal la vostra ajuda!