Etiquetes de dades

Obre el diàleg Etiquetes de dades, que us permet definir les etiquetes de dades.

Si hi ha un element d'una sèrie de dades seleccionat, aquesta ordre només s'aplica a aquesta sèrie de dades. Si no hi ha cap element seleccionat, l'ordre s'aplica a totes les sèries de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Etiquetes de dades (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Formata la selecció ▸ Punt de dades / Sèries de dades ▸ Etiquetes de dades (per a sèries de dades i punt de dades) (diagrames)


Mostra el valor com a nombre

Mostra els valors absoluts dels punts de dades.

Format del nombre

Obre un diàleg que us permet seleccionar el format del nombre.

Mostra el valor com a percentatge

Mostra el percentatge dels punts de dades a cada columna.

Format del percentatge

Obre un diàleg que us permet seleccionar el format del percentatge.

Mostra la categoria

Mostra les etiquetes de text dels punts de dades.

Mostra la clau de llegenda

Mostra les icones de la llegenda al costat de cada etiqueta de punt de dades.

Separador

Permet seleccionar el separador entre diverses cadenes de text per a un mateix objecte.

Ubicació

Selecciona la ubicació de les etiquetes de dades relatives als objectes.

Direcció del text

Especifica la direcció del text per a un paràgraf que fa servir la disposició complexa de text (CTL). Aquesta funcionalitat només està disponible si la compatibilitat amb la disposició complexa de text està activada.

Gira el text

Feu clic al disc per a definir l'orientació del text de les etiquetes de dades.

Introduïu l'angle de gir, en sentit antihorari, per a les etiquetes de dades.

Ens cal la vostra ajuda!