Llegenda

Obre el diàleg Llegenda, que us permet canviar la posició de les llegendes del diagrama i especificar si s'han de mostrar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Llegenda (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Llegenda ▸ Posició (diagrames)


Per mostrar o amagar una llegenda, feu clic a Llegenda activada/desactivada de la barra Formatació.

Icona

Llegenda activada/desactivada

Mostra

Indica si es mostrarà una llegenda per al diagrama. Aquesta opció només és visible si es crida el diàleg per mitjà d'Insereix ▸ Llegenda.

Posició

Seleccioneu la posició per a la llegenda:

Esquerra

Ubica la llegenda a l'esquerra del diagrama.

Part superior

Ubica la llegenda a la part superior del diagrama.

Dreta

Ubica la llegenda a la dreta del diagrama.

Part inferior

Ubica la llegenda a la part inferior del diagrama.

Orientació del text

Aquesta funcionalitat només està disponible si activeu la compatibilitat amb la disposició complexa de text a ▸ Llengües i configuracions locals ▸ General.

Direcció del text

Especifica la direcció del text per a un paràgraf que fa servir la disposició complexa de text (CTL). Aquesta funcionalitat només està disponible si la compatibilitat amb la disposició complexa de text està activada.

Superposició

Especifica si la llegenda s'ha de superposar al diagrama. Si s'inhabilita aquesta opció podreu mostrar la llegenda per sobre d'una part buida del diagrama, en lloc de a un costat. D'aquesta manera, l'àrea de dibuix pot emplenar la totalitat del diagrama, la qual cosa n'augmenta la intel·ligibilitat.

Ens cal la vostra ajuda!