Per a accedir a aquesta funció...

Trieu Visualitza ▸ Taula de dades del diagrama (diagrames)

A la barra Formatació, feu clic a

Icona

Dades del diagrama

Trieu Insereix ▸ Títols (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Llegenda (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Llegenda ▸ Posició (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Etiquetes de dades (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Formata la selecció ▸ Punt de dades / Sèries de dades ▸ Etiquetes de dades (per a sèries de dades i punt de dades) (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Eixos (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Graelles (diagrames)

A la barra Formatació, feu clic a

Icona

Graelles horitzontals

Icona

Graelles verticals

Trieu Insereix ▸ Barres d'error a les X o Insereix ▸ Barres d'error a les Y (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Línia de tendència (diagrames)

Trieu Insereix ▸ Caràcter especial (diagrames)

Trieu Format ▸ Formata la selecció (diagrames)

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Punt de dades (diagrames)

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Sèries de dades (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Formata la selecció ▸ Sèries de dades ▸ Opcions (diagrames)

Trieu Format ▸ Títol (diagrames)

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Títol (diagrames)

Trieu el diàleg Format ▸ Formata la selecció ▸ Títol (diagrames)

Trieu Format ▸ Títol (diagrames)

Trieu Format ▸ Eix (diagrames)

Trieu Format ▸ Legenda o Format ▸ Formata la selecció ▸ Legenda (diagrames)

Trieu Format ▸ Eix ▸ Eix X / Eix X secundari / Eix Z / Tots els eixos (diagrames)

Trieu Format ▸ Eix ▸ Eix Y / Eix Y secundari (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Eix ▸ Eix Y ▸ Escala (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Eix ▸ Eix X ▸ Posició (diagrames)

Trieu la pestanya Format ▸ Eix ▸ Eix Y ▸ Posició (diagrames)

Trieu Format ▸ Graella (diagrames)

Trieu Format ▸ Graella ▸ Graella principal de l'eix X, Y, Z / Graella secundària de l'eix X, Y, Z / Totes les graelles (diagrames)

Trieu el diàleg Format ▸ Pla lateral del diagrama ▸ Diagrama (diagrames)

Trieu Format ▸ Base del diagrama (diagrames)

Trieu Format ▸ Àrea del diagrama (diagrames)

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama (diagrames)

A la barra Formatació, feu clic a

Icona

Edita el tipus de diagrama

Trieu Format ▸ Visualització 3D (diagrames)

Trieu Format ▸ Arranjament (diagrames)

Obriu el menú contextual i trieu Arranjament (diagrames)

Icona

Graelles horitzontals

Icona

Mostra/amaga la descripció dels eixos

Icona

Graelles verticals

Icon

Insereix un diagrama

Trieu Insereix ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama

Trieu Insereixt ▸ Diagrama...

Icon

Insereix un diagrama

Feu doble clic a un diagrama i trieu Format ▸ Intervals de dades

En el diàleg Tipus de diagrama d'un diagrama de tipus Línia o diagrama XY que mostri línies, trieu Suau en el desplegable de tipus de línies, i aleshores feu clic al botó Propietats.

En el diàleg de tipus de diagrama d'un diagrama de tipus Línia o diagrama XY que mostri línies, trieu Línies esglaonades en el desplegable de tipus de línies, i aleshores feu clic al botó Propietats.

Ens cal la vostra ajuda!