Barra Previsualització d'impressió

La barra Previsualització d'impressió es mostra en triar Fitxer ▸ Previsualització d'impressió.

Pàgina anterior

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Pàgina anterior

Pàgina següent

Passa a la pàgina següent del document. Aquesta funció només és activa si seleccioneu la funció Previsualització d'impressió del menu Fitxer.

Icona Pàgina següent

Pàgina següent

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Es mou a la darrera pàgina del document. Aquesta funció només s'activa quan seleccioneu la funció Previsualització d'impressió al menú Fitxer.

Icon Last Page

Apropa

Amplia la visualització de la pantalla del document actual. El factor d'ampliació actual es mostra a la barra d'estat.

Icona Apropa

Apropa

Allunya

Redueix la visualització de pantalla del document actual. El factor de reducció es mostra a la barra d'estat.

Icona

Reducció

Pantalla completa

Amaga els menús i les barres d'eines. Per a sortir del mode de pantalla completa, feu clic al botó Pantalla completa.

Format de pàgina

Obre un diàleg on podeu definir l'aparença de totes les pàgines del document.

Marges

Mostra o amaga els marges de la pàgina. Els marges es poden arrossegar amb el ratolí i també es poden establir a la pestanya Pàgina del quadre de diàleg d'Estil de pàgina.

Factor d'escala

Aquesta diapositiva defineix l'escala de la pàgina per al full de càlcul imprès. El factor d'escala també es pot establir al quadre de diàleg Full dins de la pestanya Estil de pàgina.

Tanca la previsualització

Per a sortir de previsualització d'impressió, feu clic al botó Tanca la previsualització.

Ens cal la vostra ajuda!