Barra d'estat

La barra d'estat mostra informació sobre el full actual.

Posició en el document

Mostra el número del full actual i el total de fulls al full de càlcul.

Estil de la pàgina actual

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Mode de selecció

Commuta entre els modes de selecció.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Signatura digital

Vegeu també Signatures digitals.

Fórmula estàndard, Data/Hora, Avís d'error

Mostra informació sobre el document actual. Per defecte, es mostra la suma dels continguts de les cel·les seleccionades.

Ens cal la vostra ajuda!