Finestra

Conté ordres per manipular i mostrar finestres de document.

Finestra nova

Obre una finestra nova que mostra els continguts de la finestra actual. D'aquesta manera podreu visualitzar diverses parts del mateix document a la vegada.

Tanca la finestra

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Llista de documents

Mostra una llista dels documents que hi ha oberts actualment. Per a anar a un document en concret, feu-hi clic a la llista.

Ens cal la vostra ajuda!