Eines

El menú Eines conté ordres per a verificar l'ortografia, rastrejar les referències del full, trobar-hi errors i definir escenaris.

També podeu crear i assignar macros, així com configurar l'aparença i l'estil de les barres d'eines, els menús i el teclat; també podeu configurar les opcions per defecte per a les aplicacions del LibreOffice.

Ortografia

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Automatic Check Spelling

El LibreOffice pot comprovar l'ortografia de manera automàtica mentre escriviu i subratllar possibles errors d'escriptura amb una línia ondulada vermella.

Tesaurus

Use the thesaurus to look up synonyms or related terms.

Llengua

Obre un submenú que us permet triar ordres específiques per a les llengües.

Opcions de correcció automàtica

Permet definir les opcions per al reemplaçament automàtic de text mentre escriviu.

Redaction

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Mapa d'imatge

permet adjuntar URL a àrees específiques anomenades punts d'accés en un gràfic o en un grup de gràfics. Un mapa d'imatge és un grup d'un o més punts d'accés.

Cerca de l'objectiu

Obre un diàleg que us permet solucionar una equació amb una variable.

Solucionador

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Detectiu

Aquesta ordre activa el Detectiu del full de càlcul. Amb el Detectiu podeu fer un seguiment de les dependències des de la cel·la que conté la fórmula actual fins a les cel·les del full de càlcul.

Escenaris

Defines a scenario for the selected sheet area.

Submenú Formularis

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your document.

Share Spreadsheet

Sharing a spreadsheet allows several users to open the same file for editing at the same time.

Protegeix el document

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Macros

Us permet enregistrar o organitzar i editar macros.

Eines de desenvolupament

Inspects objects in LibreOffice documents and shows supported UNO services, as well as available methods, properties and implemented interfaces.

Gestor d'extensions

El gestor d'extensions afegeix, suprimeix, desactiva, activa i actualitza les extensions del LibreOffice.

Personalitza

Permet personalitzar els menús, els menús contextuals, les tecles de drecera, les barres d'eines i les assignacions de macros a esdeveniments del LibreOffice.

Opcions

Aquesta ordre obre un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Ens cal la vostra ajuda!