Format

El menú Format conté ordres per a formatar les cel·les seleccionades, objectes i continguts de cel·les del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Cel·les

Us permet indicar diverses opcions de formatació i aplicar atributs a les cel·les seleccionades.

Fila

Defineix l'alçada de la fila i amaga o mostra les files seleccionades.

Columna

Estableix l'amplada de la columna i amaga o mostra les columnes seleccionades.

Full

Defineix el nom del full i amaga o mostra els fulls seleccionats.

Fusiona i centra les cel·les

Combina les cel·les seleccionades en una única cel·la o divideix les cel·les fusionades. Alinea al centre el contingut de les cel·les.

Pàgina

Obre un diàleg on podeu definir l'aparença de totes les pàgines del document.

Àrees d'impressió

Gestiona les àrees d'impressió. Nomes s'imprimiran les cel·les que es trobin dins les àrees d'impressió.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Formatació automàtica

Utilitzeu aquesta ordre per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Formatació condicional

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Align Objects

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Alineació (objectes de text)

Definiu les opcions d'alineació de la selecció actual.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Gràfic

Obre un submenú que permet editar les propietats de l'objecte seleccionat.

Control

Obre un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Ens cal la vostra ajuda!