Insereix

El menú Insereix conté ordres per inserir elements nous, com ara cel·les, files, fulls i noms de cel·la al full actual.

Cel·les

Obre el quadre de diàleg Insereix cel·les, on podeu inserir cel·les noves en funció de les opcions que indiqueu.

Full

Defineix les opcions que s'utilitzaran per inserir un full nou. Podeu crear un full nou o inserir un full existent des d'un fitxer.

Full d'un fitxer

Insereix un full des d'un altre fitxer de full de càlcul.

Enllaç a dades externes

Insereix dades d'un fitxer HTML, del Calc, CSV o de l'Excel al full actual com a enllaç. Les dades s'han d'ubicar dins d'un interval amb nom.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Funcions

Obre l'Auxiliar de funcions, que us ajuda a crear fórmules de manera interactiva.

Intervals i expressions amb nom

Us permet donar un nom a les diferents seccions del full de càlcul. Si doneu un nom a les diferents seccions, podreu navegar fàcilment pels documents del full de càlcul i trobar informació específica.

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Àudio or vídeo

Permet inserir un fitxer de vídeo o d'àudio en el document.

Objecte

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Diagrama

Insereix un diagrama.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Capçaleres i peus de pàgina

Us permet definir i donar format a les capçaleres i peus de pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!