Insereix

El menú Insereix conté ordres per a inserir elements nous, com ara imatges, quadres de text, objectes, multimèdia, noms de cel·les i molt més, en el full actual.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagrama

Insereix un diagrama.

Minidiagrames

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

Obre un diàleg on podeu seleccionar la font de la taula dinàmica i, a continuació, crear la taula.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Funció

Obre l'auxiliar de funcions, que us permet crear fórmules interactivament.

Intervals i expressions amb nom

Us permet donar un nom a les diferents seccions del full de càlcul. Si doneu un nom a les diferents seccions, podreu navegar fàcilment pels documents del full de càlcul i trobar informació específica.

Quadre de text

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Data

Insereix la data actual en la cel·la.

Hora

Insereix la hora actual en la cel·la.

Camp

Obre un submenú per a introduir la data, el nom del full o el títol del document a la cel·la.

Capçaleres i peus de pàgina

Us permet definir i donar format a les capçaleres i peus de pàgina.

Control del formulari

Aquest submenú conté controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificació, botons d'opció i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Ens cal la vostra ajuda!