Visualitza

Aquest menú conté les ordres per a controlar la presentació en pantalla del document, canviar la interfície d'usuari i accedir als panells de la barra lateral.

Visualització normal

Mostra la visualització de disposició ordinària del full.

Salt de pàgina

Mostra els salts de pàgina i els intervals d'impressió al full.

Interfície d'usuari

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Barres d'eines

Obre un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordres del LibreOffice.

Barra de fórmules

Mostra o amaga la barra de fórmules, que s'utilitza per introduir fórmules i editar-les. La barra de fórmules és l'eina més important quan es treballa amb fulls de càlcul.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Mostra les capçaleres

Mostra les capçaleres de les columnes i de les files.

View Grid Lines

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

Graella i línies d'ajuda

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Realçament dels valors

Mostra el contingut de les cel·les de colors diferents, segons el tipus.

Hidden Row/Column Indicator

Toggles the display of tic marks where columns or rows are hidden.

Show Formula

Display the cell formula expression instead of the calculated result.

Show or hide a document's comments and replies to them.

Divideix

Divideix la finestra actual a l'angle superior esquerre de la cel·la activa.

Congela files i columnes

Divideix el full a l'angle superior esquerre de la cel·la activa i l'àrea superior esquerra no es pot desplaçar més.

Freeze Cells

Immobilitza la primera columna o fila del full de càlcul actual.

Barra lateral

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Estils

Utilitzeu el quadre Estils de la barra lateral per a assignar estils als objectes i a les seccions de text. Podeu actualitzar els estils, modificar els que ja existeixen o crear-ne de nous.

Galeria

Obre la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per a inserir-los en un document.

Navegador

Activa i desactiva el NavegadorEl Navegador és una finestra que es pot ancorar.

Llista de funcions

Obre la finestra el la llista de funcions en la barra lateral, que mostra totes les funcions que es poden inserir al document.

Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Pantalla completa

Mostra o amaga els menús i les barres d'eines al Writer o al Calc. Per a sortir del mode pantalla completa, feu clic al botó Pantalla completa o premeu la tecla Esc.

Escala

Opens a submenu with several zoom factors and commands.

Ens cal la vostra ajuda!