Visualitza

Aquest menú conté ordres per a controlar la visualització en pantalla del document.

Normal

Mostra la visualització de disposició normal del full.

Salt de pàgina

Interfície d'usuari

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Barres d'eines

Obre un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordres del LibreOffice.

Barra de fórmules

Mostra o amaga la barra de fórmules, que s'utilitza per introduir fórmules i editar-les. La barra de fórmules és l'eina més important quan es treballa amb fulls de càlcul.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Capçaleres de files i columnes

Mostra les capçaleres de les columnes i de les files.

Mostra les línies de graella

Canvia la visibilitat de les línies de graella per al full actual.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Realçament dels valors

Mostra el contingut de les cel·les de colors diferents, segons el tipus.

Mostra la fórmula

Mostra l'expressió de la fórmula de cel·la en comptes del resultat calculat.

Comments

Display the cell comments for the current spreadsheet document.

Divideix

Divideix la finestra actual a l'angle superior esquerre de la cel·la activa.

Freeze Rows and Columns

Divideix el full a l'angle superior esquerre de la cel·la activa i l'àrea superior esquerra no es pot desplaçar més.

Freeze Cells

Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.

Barra lateral

La barra lateral és una interfície gràfica vertical d'usuari que principalment proporciona propietats contextuals, gestió d'estils, navegació de documents i funcions de la galeria multimèdia.

Estils

Utilitzeu el quadre Estils de la barra lateral per a assignar estils als objectes i a les seccions de text. Podeu actualitzar els estils, modificar els que ja existeixen o crear-ne de nous.

Galeria

Obre la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Navegador

Activates and deactivates the Navigator. The Navigator is a dockable window.

Llista de funcions

Obre la finestra el la llista de funcions en la barra lateral, que mostra totes les funcions que es poden inserir al document.

Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Pantalla completa

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!