Menús

Les ordres següents del menú estan disponibles per als fulls de càlcul.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordres de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordres de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, creen un document, obren un document existent o tanquen l'aplicació.

Edita

Aquest menú conté ordres per a editar el contingut del document actual.

Visualitza

Aquest menú conté les ordres per a controlar la presentació en pantalla del document, canviar la interfície d'usuari i accedir als panells de la barra lateral.

Insereix

El menú Insereix conté ordres per a inserir elements nous, com ara imatges, quadres de text, objectes, multimèdia, noms de cel·les i molt més, en el full actual.

Format

El menú Format conté ordres per a formatar les cel·les seleccionades, objectes i continguts de cel·les del document.

Estils

Full

Aquest menú conté ordres per a modificar i gestionar un full i els seus elements.

Dades

Utilitzeu les ordres del menú Dades per editar les dades del full actual. Podeu definir intervals, ordenar i filtrar dades, calcular resultats, esquematitzar dades i crear una taula dinàmica.

Eines

Finestra

Conté ordres per manipular i mostrar finestres de document.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!