Adreces i referències, absolutes i relatives

Adreces relatives

La cel·la de la columna A, fila 1 s'anomena A1. Podeu assignar un interval de cel·les adjacents introduint abans les coordenades de la cel·la superior esquerra de l'àrea i a continuació dos punts seguits per les coordenades de la cel·la inferior dreta. Per exemple, el quadrat format per les quatre primeres cel·les de l'angle superior esquerre s'assigna com a A1:B2.

Si assigneu una àrea d'aquesta manera, esteu fent una referència relativa a A1:B2. Aquí, relativa vol dir que la referència a aquesta àrea s'ajustarà automàticament quan copieu les fórmules.

Adreces absolutes

Les referències absolutes són les oposades a l'assignació d'adreces relatives. En una referència absoluta el signe del dòlar se situa davant de cada lletra i de cada nombre, per exemple, $A$1:$B$2.

Icona de consell

El LibreOffice pot convertir la referència actual de relativa a absoluta i viceversa prement F4 allà on el cursor està situat a la línia d'entrada. Si comenceu amb una adreça relativa com ara A1, la primera vegada que premeu aquesta combinació de tecles, tant la fila com la columna es definiran com a referències absolutes ($A$1). La segona vegada, només es definirà la fila (A$1), i la tercera vegada només la columna ($A1). Si premeu la combinació de tecles una vegada més, tant les referències de columna com les de fila tornaran a convertir-se en referències relatives (A1).


El LibreOffice Calc mostra les referències a una fórmula. Si, per exemple, feu clic a la fórmula =SUMA(A1:C5;D15:D24) a una cel·la, les dues àrees referenciades en el full es realçaran amb un color. Per exemple, el component de la fórmula «A1:C5» pot estar en blau i l'interval de la cel·la en qüestió pot tenir vores del mateix to de blau. El següent component de la fórmula «D15:D24» pot estar marcat en vermell de la mateixa manera.

Quan s'han d'utilitzar les referències relatives i absolutes

Què distingeix una referència relativa? Suposeu que a la cel·la E1 voleu calcular la suma de les cel·les de l'interval A1:B2. La fórmula que caldria introduir a E1 seria: =SUMA(A1:B2). Si més tard decidiu inserir una columna nova davant de la columna A, els elements que voleu afegir es trobarien a B1:C2 i la fórmula seria a F1, no a E1. Després d'inserir la columna nova, hauríeu de revisar i corregir totes les fórmules del full, i possiblement les d'altres fulls.

Afortunadament, el LibreOffice fa aquesta feina de manera automàtica. Després d'haver inserit la columna nova A, la fórmula =SUMA(A1:B2) s'actualitzarà automàticament a =SUMA(B1:C2). Els nombres de les files també s'ajustaran automàticament quan s'insereixi una fila 1 nova. Les referències absolutes i relatives s'ajusten al LibreOffice Calc sempre que es mou l'àrea referenciada, però aneu amb compte quan copieu una fórmula, ja que en aquest cas només s'ajustaran les referències relatives, no les absolutes.

Les referències absolutes s'utilitzen quan un càlcul es refereix a una cel·la específica del full. Si una fórmula que es refereix exactament a aquesta fila es copia de manera relativa a una cel·la sota de l'original, la referència també es mourà cap avall si no heu definit les coordenades de la cel·la com a absolutes.

A banda de quan s'insereixen files i columnes noves, les referències també poden canviar quan una fórmula existent que es refereix a cel·les particulars es copia a una altra àrea del full. Suposeu que heu introduït la fórmula =SUMA(A1:A9) a la fila 10. Si voleu calcular la suma per a la columna adjacent a la dreta, simplement copieu la fórmula a la cel·la de la dreta. La còpia de la fórmula a la columna B s'ajustarà automàticament a =SUMA(B1:B9).

Ens cal la vostra ajuda!