Filtratge de diagrames dinàmics

Filters are used to remove unwanted data from the pivot chart. You can use filters in the pivot chart or in the corresponding pivot table, since the resulting chart is exactly the same.

Botons de camp del diagrama dinàmic

Pivot chart buttons are unique to pivot charts, normal charts don't have them. The buttons shows the layout of the pivot table, which are the pivot table fields. If present, filters are displayed in the top. Row fields are displayed on the bottom of the chart next to each other and the legend shows the buttons from column fields stacked.

Botons d'un diagrama dinàmic

Els botons tenen una acció emergent associada. Si hi ha cap filtre aplicat, la fletxa es torna blava (similar a una taula dinàmica), de manera que és més fàcil veure si un camp té algun filtre aplicat.

Existing filters shows what is filtered: when nothing is filtered "- all -" is shown, when some data is filtered, then "- multiple -" is shown and when only one value is not filtered, the value is shown.

Obre un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!