Moviment de cel·les mitjançant la funció d'arrossegar i deixar anar

Si arrossegueu i deixeu anar una selecció de cel·les, files o columnes en un full del Calc, normalment aquestes cel·les (incloent-hi les de les files o columnes seleccionades) sobreescriuen les cel·les que ja existeixen a l'àrea on les deixeu anar. Aquest és el mode de sobreescriptura normal.

Tingueu en compte que per a arrossegar i deixar anar files o columnes, primer heu de seleccionar les files o columnes que voleu moure (o copiar), després comenceu a arrossegar les cel·les seleccionades, no ho feu des dels encapçalaments de fila o columna (si feu això es des-seleccionaran les cel·les).

Si manteniu premuda la tecla mentre deixeu anar el botó del ratolí, entrareu al mode d'inserció.

  1. En el mode d'inserció, les cel·les on deixeu anar continguts es desplaçaran cap a la dreta o cap avall, mentre que les cel·les que es deixen anar s'insereixen a les posicions que ara estan lliures sense sobreescriure les cel·les anteriors.

  2. El quadre que apareix al voltant de les cel·les que s'han mogut té un aspecte diferent en el mode d'inserció.

    En el mode de sobreescriptura veureu les quatre vores al voltant de l'àrea seleccionada. En el mode d'inserció només veureu la vora esquerra quan les cel·les de destinació es desplacin cap a la dreta. Només veureu la vora superior quan les cel·les de destinació es desplacin cap avall.

    Que l'àrea de destinació es desplaci cap a la dreta o cap avall depèn de la distància entre les cel·les d'origen i les de destinació, sempre que us estigueu movent dins del mateix full. Si moveu les cel·les a un full diferent, l'àrea dependrà del nombre de cel·les horitzontals o verticals de l'àrea moguda.

  3. Si moveu les cel·les en el mode d'inserció dins de la mateixa fila (només horitzontalment), després de la inserció de les cel·les totes les cel·les es desplaçaran cap a l'esquerra per omplir l'àrea d'origen.

En tots dos modes, podeu mantenir premuda la tecla , o bé les tecles +Maj mentre deixeu anar el botó del ratolí per inserir una còpia o un enllaç, respectivament.

Tecles premudes quan s'allibera el botó del ratolí

Resultat

Cap tecla

Les cel·les es mouen i sobreescriuen les cel·les de l'àrea de destinació. Es buiden les cel·les d'origen.

tecles +Maj

Les cel·les es copien i sobreescriuen les cel·les de l'àrea de destinació. Les cel·les d'origen no canvien.

tecles +Maj

S'insereixen enllaços a les cel·les d'origen i se sobreescriuen les cel·les a l'àrea de destinació. Les cel·les d'origen no canvien.

tecla

Les cel·les es mouen i desplacen les cel·les cap a la dreta o cap avall a l'àrea de destinació. Les cel·les d'origen queden buides, excepte si les moveu dins de les mateixes files al mateix full.

Si moveu les cel·les dins les mateixes files al mateix full, les cel·les de l'àrea de destinació es desplaçaran cap a la dreta, i després tota la fila es desplaçarà per omplir l'àrea d'origen.

tecles +Maj

Les cel·les es copien i desplacen les cel·les cap a la dreta o cap avall de l'àrea de destinació. Les cel·les d'origen no canvien.

tecles +Maj

S'insereixen enllaços a les cel·les d'origen i desplacen les cel·les cap a la dreta o cap avall de l'àrea de destinació. Les cel·les d'origen no canvien.


Ens cal la vostra ajuda!