Selecció de cel·les múltiples

Selecció d'un interval rectangular

Manteniu premut el botó del ratolí i arrossegueu-lo des d'una cantonada fins a la cantonada diagonalment oposada de l'interval.

Marcatge d'una sola cel·la

Feu una de les accions següents:

Selecció de diverses cel·les disperses

Feu una de les accions següents:

Commutació del mode de marcatge

A la barra d'estat, feu clic al quadre que té la llegenda STD / EXT / ADD per commutar el mode de marcatge:

Contingut del camp

Efecte en fer clic amb el ratolí

STD

Si feu clic amb el ratolí damunt d'una cel·la se selecciona aquesta cel·la. Es desmarquen totes les cel·les marcades.

EXT

Si feu clic amb el ratolí es marca un interval rectangular des de la cel·la actual fins a la cel·la on heu fet clic. També es pot fer si manteniu premuda la tecla Maj i feu clic a una cel·la.

ADD

Si feu clic a una cel·la, l'afegireu a les cel·les que ja estiguin marcades. En canvi, si feu clic a una cel·la marcada, la desmarcareu. De manera alternativa, premeu mentre feu clic a les cel·les.


Ens cal la vostra ajuda!