Aplicació de la cerca de l'objectiu

Amb l'ajuda de la cerca de l'objectiu podreu calcular un valor que, com a part d'una fórmula, us porta al resultat que indiqueu per a la fórmula. D'aquesta manera definiu la fórmula amb diversos valors fixos i un valor variable i el resultat de la fórmula.

Exemple de cerca de l'objectiu

Per a calcular l'interès anual (I), creeu una taula amb els valors per al capital (C), el nombre d'anys (n) i el tipus d'interès (i). La fórmula és:

I = C * n* i

En aquest exemple assumim que el tipus d'interès i del 7,5% i el nombre d'anys n (1) es mantindran constants. No obstant això, voleu saber en quina mesura s'ha de modificar el capital d'inversió C per aconseguir una rendibilitat concreta I. Per a aquest exemple, calculeu el capital C requerit si voleu una rendibilitat anual de 15.000 €.

Introduïu tots els valors per al capital C (un valor arbitrari com 100.000 €), el nombre d'anys n (1) i el tipus d'interès i (7,5%), cadascun en una cel·la. Introduïu la fórmula per calcular l'interès I en una altra cel·la. En lloc de C, n, i i utilitzeu la referència a la cel·la amb el valor corresponent.

  1. Situeu el cursor a la cel·la que conté l'interès I i trieu Eines ▸ Cerca de l'objectiu. Apareixerà el diàleg Cerca de l'objectiu.

  2. Ja s'haurà introduït la cel·la correcta en el camp Cel·la de la fórmula.

  3. Situeu el cursor en el camp Cel·la de la variable. Al full, feu clic a la cel·la que conté el valor que s'ha de canviar. En aquest exemple és la cel·la amb el valor del capital C.

  4. Introduïu el resultat esperat de la fórmula en el quadre de text Valor de l'objectiu. En aquest exemple, el valor és 15.000. Feu clic a D'acord.

  5. Apareixerà un diàleg que us informarà que la cerca de l'objectiu s'ha realitzat correctament. Feu clic a per introduir el resultat a la cel·la amb el valor variable.

Ens cal la vostra ajuda!