Edició de taules dinàmiques

Feu clic a un dels botons de la taula dinàmica i manteniu premut el botó del ratolí. Apareixerà un símbol especial al costat de la busca del ratolí.

Podeu alterar l'ordre de les columnes arrossegant el botó a una posició diferent de la mateixa fila. Per canviar una columna per una fila, arrossegueu un botó a la vora esquerra de la taula dins l'àrea dels encapçalaments de fila.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Per suprimir un botó de la taula, arrossegueu-lo fora de la taula dinàmica. Allibereu el botó del ratolí quan la busca del ratolí situada dins del full esdevingui una icona de "no permès". El botó se suprimirà.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

A la taula dinàmica podeu utilitzar les funcions d'arrossegar i deixar anar o les ordres retalla/enganxa per reorganitzar l'ordre dels camps de dades.

Podeu assignar noms de visualització personalitzats als camps, als membres del camp, als subtotals (amb algunes restriccions) i a les sumes totals dins les taules dinàmiques. Per a assignar un nom de visualització personalitzat a un element, sobreesciviu el nom original per un altre.

Obre un fitxer amb un exemple:

Ens cal la vostra ajuda!